Struktura

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Agnieszka Tokaruk

71 39 20 305

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Ewa Ratyni-Sahaj

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Maciej Sobok - inspektor weterynaryjny ds.zwalczania chorób zakaźnych zwierząt -71 39 20 305

 

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności,

Zespół ds. pasz i utylizacji

 

 

Zespół ds. spraw finansowo – księgowych i administracyjnych

Iwona Sikorska - Główny księgowy - 71 39 20 305

Grażyna Zaborniak - Starszy referent do spraw administracji 71 39 20 305

Damian Till - Starszy specjalista do spraw informatyki 71 39 20 305