RSS
A A A
SmodBIP

Przedmiot działalności i kompetencje

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie działa w szczególności na podstawie:

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 121, poz. 842, z późn. zm.);
Zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );
Statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzelinie nadanego przez Głównego Lekarza Weterynarii zarządzeniem Nr 283/10 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 23 grudnia 2010 r.Opublikował: Damian Till
Publikacja dnia: 04.07.2011
Podpisał: Damian Till
Dokument z dnia: 04.07.2011
Dokument oglądany razy: 1 551